Souhlas s podmínkami použití služeb Mraveniště.cz
(licenční ujednání)

Smluvní ujednání upravující užívání služeb poskytovaných společností Archimedes Creative Solutions a.s.

Následující text je "smluvním ujednáním", jehož odsouhlasením se uživatel níže uvedených služeb ("dále jen "Uživatel" či "Uživatelé") zavazuje dodržovat pravidla v něm stanovená (dále jen Smluvní ujednání).  V případě porušení Smluvních ujednání kterýmkoliv Uživatelem níže uvedených služeb může provozovatel níže uvedených služeb - obchodní společnost Archimedes Creative Solutions a.s. (dále jen Provozovatel) uplatnit opatření obsažená v těchto Smluvních ujednáních.

Toto Smluvní ujednání upravuje užívání internetového serveru Mraveniště dostupném na internetové adrese  (URL) http://www.mraveniste.cz Uživateli.

Část 1.

Pravidla užívání serveru Mraveniste.cz

1. Server Mraveniste.cz umožňuje Uživateli používat jím zaregistrovaný elektronický uživatelský účet bezplatně. Uživateli je také umožněno prohlížet, plánovat, recenzovat, komentovat a glosovat obsah serveru, zároveň je mu umožněno spolupodílet se na obsahu.

2. Uživatel mající zájem o užívání svého profilu a využívání Mraveniste.cz je povinen si v rámci Mraveniste.cz vytvořit uživatelský účet. Vytvoření uživatelského účtu spočívá v zadání jména, přezdívky, e-mailové adresy (schránky), vyplnění příslušných údajů a hesla, přečtení tohoto Smluvního ujednání a stisknutí tlačítka "Souhlasím" umístěného pod tímto Smluvním ujednáním.

Stisknutím tlačítka "Souhlasím" Uživatel souhlasí s následujícími podmínkami užití Mraveniste.cz:

a) Služba Mraveniste.cz je poskytována zdarma,

b) Provozovatel nenese odpovědnost za případnou nefunkčnost, nedostupnost či špatnou dostupnost Mraveniste.cz, případný únik informací o Uživateli, případnou ztrátu nebo poškození dat, jež Uživatel na svém účtu vytvořil nebo uložil, jakýkoliv jiný následek používání Mraveniste.cz.

c) používáním Mraveniste.cz se rozumí přihlášení se do systému Mraveniste.cz (tj. zadáním jména a hesla na internetové adrese, na které je Mraveniste.cz dostupné, viz výše).

d) Provozovatel se zavazuje, že informace, které o sobě Uživatel při vytvoření svého uživatelského účtu (viz výše) uvedl, neposkytne třetí osobě s výjimkou oficiálních žádostí Policie ČR a orgánů státní správy oprávněných k vyžádání daných informací dle zákona.

e) Provozovatel se zavazuje, že obsah účtu neposkytne jakékoli třetí osobě, nebude obsah zpráv editovat, cenzurovat ani monitorovat, s výjimkou monitorování počtu (nikoliv obsahu) zpráv, které uživatel dostává a rozesílá. Tímto není dotčeno ustanovení písmena d) tohoto Smluvního ujednání výše, které se vztahuje na kompletní Uživatelovu působnost na Serveru, který Mraveniste.cz poskytuje.

f) Uživatel tímto ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti souhlasí s tím, že Provozovatel bude oprávněn zasílat Uživateli Mraveniste.cz jakékoli emailové zprávy, obsahující informace o novinkách, které Mraveniste.cz nabízí, o novinkách, které nabízejí ostatní služby provozované provozovatelem, a o produktech třetích osob.

g) Uživatel tímto ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti souhlasí s tím, že Provozovatel je oprávněn připojovat na závěr odesílaných a/nebo přijímaných zpráv odkazy ve formě URL doprovázené reklamními slogany (tzv. reklamní patička, reklamní sdělení).

h) Provozovatel si vyhrazuje právo ze systému Mraveniste.cz kdykoli bez náhrady smazat jakýkoli uživatelský účet který byl vytvořen uživatelem za účelem postoupení, ať už úplatného, či bezúplatného jinému Uživateli a/nebo který je používán pro rozesílání hromadných nevyžádaných zpráv (tzv. spamů) a/nebo který byl vytvořen, ale uživatel se do něj nepřihlásil déle než 1/2 roku a/nebo který byl vytvořen, ale 14 dnů po vytvoření nebyl ani jednou použit a/nebo který slouží k nezákonné činnosti a/nebo činnosti, která je v rozporu s etickými a morálními pravidly společnosti a/nebo který by budil pohoršení či byl v rozporu s dobrými mravy a/nebo jehož Uživatel se pokusil přihlásit jako jiný Uživatel bez vědomí tohoto jiného Uživatele či se svým jednáním pokusil narušit stabilitu a chod Mraveniste.cz.

i) Uživatel je oprávněn svůj účet kdykoliv bez náhrady zrušit, a to volbou funkce Zrušení účtu.

Závěrečná ustanovení

1) Uživatel bere na vědomí, že zřízením svého uživatelského účtu v rámci serveru má právo využívat veškeré výše zmíněné služby.

2) Uživatelský účet je tvořen uživatelským jménem (ve tvaru zvoleném uživatelem) a zvoleným přístupovým heslem. Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit jednotlivé uživatelské účty u těch uživatelů, kteří se do systému Mraveniste.cz nepřihlásili po dobu delší než 6 měsíců ode dne posledního přihlášení, či takové uživatelské účty uživatelů, jejichž jednáním dochází k porušování těchto Smluvních ujednání, či platných právních předpisů, jakož i dobrých mravů (s tím, že v takovém případě je Provozovatel oprávněn uživatelský účet zrušit s okamžitou platností).

3) V případě, je-li Uživatelem zveřejněným obsahem či součástí veřejně dodávaného obsahu Uživatele autorské dílo, Uživatel souhlasí s jeho šířením prostřednictvím sítě Internet. Veškeré šíření autorských děl Uživateli podléhá souhlasu jejich autorů a nedostatek takovéhoto souhlasu je porušením těchto Smluvních ujednání. Poskytovatel si vyhrazuje odpovědnost za překročení takovýchto práv Uživateli v rozporu s těmito Smluvními ujednáními.

4) Uživatel souhlasí s možností použití obsahu Mraveniste.cz taktéž v mobilních aplikacích.

5) Provozovatel nenese odpovědnost za škody, které Uživateli vzniknou, pokud Uživatel nebude včas informován o případných jakýchkoliv změnách.

6) Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu tohoto Smluvního ujednání, změnu užití kterékoliv z výše zmíněných služeb, a to i bez předchozího upozornění.

Co by vás ještě mohlo zajímat

Restaurace Praha, nejlepší restaurace v Praze

Restaurace Praha, nejlepší restaurace v Praze

Stránka Restaurace Praha Vám pomůže s výběrem restaurace v Praze, která Vám bude nejvíce vyhovovat. V Praze najdete opravdu velké ... více info...

Tipy na výlet

Tipy na výlet

Rádi byste někam vyrazili, ale schází vám třeba inspirace a uvítáte nějaké tipy na výlet? Kde trávit poklidnou nebo naopak ... více info...

Kam s dětmi

Kam s dětmi

Tak co vymyslíme na víkend pro prcky? Kam pojedeme? Co budeme dělat? Otázky, které si pravidelně pokládá každý rodič.Ano, ano. ... více info...

Ubytování v České Republice

Ubytování v České Republice

Ubytovat (se) či neubytovat (se)? Toť otázka! Pokud jste v tom našli Shakespeara, potěšení je na mé straně. Když jedete ... více info...

Dovolená v ČR, nejlepší místa pro dovolenou

Dovolená v ČR, nejlepší místa pro dovolenou

Kolikrát člověk ani neví, kolik krásných míst a lokalit máme v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Jaká krásná místa ... více info...